Anticoloms

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Anticoloms

Solució al teu problema sense danyar les aus, amb tres alternatives

Neteja de vidres

Estem especialitzats en la neteja de vidres i elements de façanes en alçada

Rehabilitació d'edificis

Amb una àmplia experiència en el sector i en harmonia amb el medi ambient

Treballs de fibrociment

Compromesos amb el medi ambient gestionem tot el procés segons normativa vigent

Línies de vida

Instal·lació de línies de vida fixes i provisionals

Anticoloms

Pues anticoloms

Aquest mètode és el més utilitzat per evitar que les aus es posin en certes zones de la façana, per exemple en cornises, sortints, canalons, etc.

Es fixen unes tires de policarbonat i varetes d’acer, tots dos elements molt resistents a les inclemències climàtiques, a la zona estratègicament escollida per evitar que els coloms es posen.

Xarxes anticoloms

Aquest mètode és el més eficaç per cobrir grans buits pels quals les aus accedeixen a l’interior dels edificis, patis de llums, naus industrials, etc.

Cables d'acer

Aquest mètode és el que menor impacte visual té a la cornisa, sortint, finestra. Consisteix en la col·locació d’un fi cable d’acer que s’estén horitzontalment i està subjecte per pals en els dos extrems que a la vegada es cargolen o peguen segons ho requereixi la superfície.

Abrir chat