Anticoloms

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

PUES Anticoloms

Aquest mètode és el més utilitzat per a evitar que els ocells es posin en certes zones de la façana, per exemple, en cornises, sortints, canalons, entre d’altres.

Es fixen unes tires de policarbonat i varetes d’acer (tots dos elements molt resistents a les inclemències climàtiques) en les zones estratègiques, per a evitar que els coloms es posin.

XARXES ANTICOLOMS

Aquest mètode, és el més eficaç per a cobrir els grans buits pels quals els ocells accedeixen a l’interior dels edificis, celoberts, naus industrials, entre altres estructures.

CABLES D'ACER

Consisteix en la col·locació d’un cable fi d’acer, que s’estén horitzontalment i està subjecte per pals en tots dos extrems, que a la vegada es caragolen o s’enganxen segons ho requereixi la superfície. Es col·loquen cornises, sortints, finestres, etc.
Aquest mètode és el que menor impacte visual té.

Altres serveis

Rehabilitacions

Neteja de vidres

Línies de vida