Departament tècnic

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Departament tècnic

En GRAVEDAD ZERO comptem amb un equip d’arquitectes i aparelladors externs que ens acompanyen aportant tota la seva experiència per facilitar totes les exigències que comporta la realització d’una obra

ESTUDIS DE SEGURETAT

Elaboració d’avions de seguretat i salut per poder aportar la seguretat i tranquil·litat a l’hora d’executar els diferents treballs

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

Inspecció Tècnica de l’Edifici, per a una tranquil·litat cada vegada més necessària, donada l’antiguitat que predomina en les construccions de la nostra ciutat, comptem amb l’experiència i els professionals necessaris per dur a terme la mateixa.

direccio'n d'obra

Comptar amb la col·laboració d’un facultatiu en tota l’execució d’obra és una cosa important, davant aquesta necessitat comptem amb aquest servei.

projectes

Elaboració i redacció de projectes, per ser presentats davant l’autoritat local.

Abrir chat