Treballs en fibrociment

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Anticoloms

Solució al teu problema sense danyar les aus, amb tres alternatives

Neteja de vidres

Estem especialitzats en la neteja de vidres i elements de façanes en alçada

Rehabilitació d'edificis

Amb una àmplia experiència en el sector i en harmonia amb el medi ambient

Treballs de fibrociment

Compromesos amb el medi ambient gestionem tot el procés segons normativa vigent

Línies de vida

Instal·lació de línies de vida fixes i provisionals

Treballs de fibrociment

GRAVEDAD ZERO és una empresa Inscrita al R.E.R.A. (Registre d’empresas amb risc d’ amiant), complim amb tots els requisits legals i treballem sota un rigorós compliment de la normativa vigent.

Gestionem tot el procés des de l’avís a la Generalitat fins al lliurament de l’certificat final. Mesures ambientals, formació de bombolla estàtica o dinàmica, segons s’apliqui en cada cas

Desmuntatge de tot tipus d’elements constructius de fibrociment

COBERTES

Ja sigui amb tècniques de treballs en alçada o amb maquinària, ens adaptem a tot tipus d’escenaris.

RECOBRIMENT DE FAÇANES

Desmuntatge de qualsevol element que contingui amiant a la façana, ja siguin baranes, plaques o sortides de fums.

CANALONS, BAIXANTS, CANONADES I SORTIDES DE FUM

Complint amb l’estricte protocol, i adaptant aquest mateix a cada situació, ens fem càrrec de tot el procés.

Abrir chat