Neteja de vidres

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Neteja de vidres

Comptem amb els equips de protecció individual adequats, seguint amb l’estricte compliment de les mesures de seguretat. El nostre personal està qualificat i treballem amb els productes de neteja més apropiats per a cada situació.

Altres serveis

Rehabilitacions

Anticoloms

Línies de vida