Rehabilitació d'Edificis

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

FAÇANES

A GRAVEDAD ZERO som especialistes en la rehabilitació de façanes d’edificis. Tractem cada patologia segons la seva gravetat i reparem estucs tradicionals o bé, amb morters actuals. Realitzem reparació de cants forjats, estructures de balcons, pintura de baranes i fusteries, etc. Tenim en compte les exigències que es necessiten quan tractem amb el patrimoni cultural i és per això, que utilitzem pintures al silicat potàssic, siloxàniques, plàstiques, segons cada situació.

També duem a terme aplacats de pedra natural i artificial i proteccions d’elements amb el risc de despreniments.

CLARABOIES

Subministrament i substitucions, tractaments de pintura i antioxidants, rehabilitació, etc.

CELOBERTS

Realització d’estucs, recomposició de morters de tota mena, reforços estructurals, sanejat de volades, tractament de baranes, així com la xarxa de sanejament.

BAIXANTS

A GRAVEDAD ZERO realitzem la substitució de tota mena de baixants, siguin de PVC o que continguin amiant, en celoberts o en espais confinats.

pintura

Treballem directament amb proveïdors-fabricadors, la qual cosa ens permet obtenir la pintura desitjada optimitzant costos i qualitat. Utilitzem varietat de pintura com a veladures, siloxàniques, al silicat, plàstiques i tota mena d’esmalts.

Altres serveis

Anticoloms

Neteja de vidres

Línies de vida