Rehabilitació d'Edificis

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Anticoloms

Solució al teu problema sense danyar les aus, amb tres alternatives

Neteja de vidres

Estem especialitzats en la neteja de vidres i elements de façanes en alçada

Rehabilitació d'edificis

Amb una àmplia experiència en el sector i en harmonia amb el medi ambient

Treballs de fibrociment

Compromesos amb el medi ambient gestionem tot el procés segons normativa vigent

Línies de vida

Instal·lació de línies de vida fixes i provisionals

Rehabilitació en edificis

FAÇANES

En GRAVEDAD ZERO som especialistes en la rehabilitació de façanes d’edificis, tractant cada patologia segons la seva gravetat, reparació d’estucs tradicionals i morters actuals, reparació de cantells forjats, estructures de balcons, pintura de baranes i fusteries, segons exigeixi patrimoni, ja siguin pintures de silicat potàssic, siloxànicas, plàstiques etc. També realitzem aplacats de pedra natural i artificial, proteccions d’elements amb risc de despreniments.

CELOBERTS

Realització d’estucs, recomposició de morters de tot tipus, reforços estructurals, sanejat de voladissos, tractament de baranes així com la xarxa de sanejament.

BAIXANTS

En GRAVEDAD ZERO vam realitzar la substitució de tot tipus de baixants, ja siguin de PVC o continguin amiant, en patis de llums o en espais confinats.

CLARABOIES

Substitucions, tractaments de pintura i antioxidants, rehabilitació.

PINTURA

Comptem amb proveïdors-fabricants, el que ens permet obtenir la pintura desitjada optimitzant costos i qualitat.Veladures, siloxánicas, silacater, plàstiques i tota mena d’esmalts

Abrir chat