SERVEIS DE GRAVETAT ZERO

Retirades d'amiant

Què és l'amiant?

A Catalunya, la retirada de fibrociment amb amiant (uralita) és un servei essencial per a protegir la salut de les persones. L’amiant, també conegut com a asbest o uralita, és un grup de minerals fibrosos composts de silicats que va ser àmpliament utilitzat en la construcció i altres productes a causa de la seva resistència i capacitat com a aïllant tèrmic.

No obstant això, l’amiant (uralita) representa un perill per a la salut, ja que inhalar les seves fibres pot causar greus malalties pulmonars. Per aquesta raó, el seu ús ha estat prohibit a la Unió Europea des de 2005.

Què oferim en Gravetat Zero?

En Gravetat Zero, ens comprometem en la lluita contra el fibrociment amiant (uralita) i oferim un servei integral per a gestionar-lo. Realitzem diagnòstics, tramitem plans de treball, duem a terme mesuraments ambientals, executem la retirada amb totes les mesures de seguretat i gestionem els residus fins al seu abocador autoritzat. A més, proporcionem tota la documentació requerida durant el procés, complint estrictament amb la normativa establerta pel reial decret 396/2006.

On actuem?

Els nostres serveis abasten diferents àmbits, com a habitatges, comunitats de veïns, locals comercials, naus industrials, edificis públics, ports i fins i tot abocadors il·legals. Retirem el fibrociment amb amiant (uralita) en diverses formes, com a canalons, baixants, dipòsits, cobertes, plaques interiors i tests. També ens encarreguem de l’eliminació d’amiant friable, com projectats, i de calorifugatges, presents en forns, cuines, canalitzacions, entre altres.

Confia en Gravetat Zero per a la retirada segura de fibrociment amb amiant a Barcelona. La teva salut i benestar són la nostra prioritat.

Gravetat Zero, empresa inscrita en el R.E.R.A.

Complim amb tots els requisits legals i treballem sota un rigorós compliment de la normativa vigent del Registre d’Empreses amb el risc d’Amiant.

Gestionem tot el procés des de l’avís a la Generalitat fins al lliurament del certificat final. Mesuraments ambientals, formació de bombolla estàtica o dinàmica, segons aplicació en cada cas.

Retirem amiant de:

Cobertes

Ja sigui amb tècniques de treballs en altura o amb maquinària, ens adaptem a tota mena d'escenaris.

Recobriment de façanes

Desmuntatge de qualsevol element que contingui amiant i que es trobi en la façana, ja siguin baranes, baixants, envans pluvials, plaques o sortides de fums.

Canalitzacions

Complint amb l'estricte protocol, i adaptant aquest mateix a cada situació, ens fem càrrec de tot el procés.

Abrir chat
1
Necesitas ayuda?
👋 Hola, estamos responder tu conuslta.